Bewerkingen met veeltermen

Los de volgende oefeningen op op een kladblaadje. Vul daarna de meest eenvoudige oplossing in.

Zet geen spaties in je antwoord. Een breuk schrijf je met " / ".