Getalwaarde van een eenterm

Zoek de getalwaarde van de volgende eentermen als a=-1; b=2 en c=-2.

Je schrijft geen tussenstappen op, enkel het juiste antwoord (=1 getal). Plaats geen spaties in je antwoord!