Breuken gelijknamig maken

Maak de volgende breuken gelijknamig. Gebruik daarbij de kleinste noemer.

Plaats geen spaties in je breuk. Gebruik "/" als breukstreep.