Bewerkingen met breuken

Werk de volgende oefeningen uit.

Schrijf de tussenstappen op (bij de vermenigvuldiging enkel de uitkomst!). Schrijf geen spatie in je antwoord!