Bewerkingen met eentermen (2)

Los de volgende oefeningen op, op een kladblaadje. Let op voor de volgorde van bewerkingen!

Je schrijft geen tussenstappen op, enkel het juiste antwoord. Plaats geen spaties in je antwoord!
b^6 = b tot de zesde!