Bewerkingen met eentermen

Werk de volgende oefeningen volledig uit op een kladblaadje.

Je schrijft geen tussenstappen op, enkel het juiste antwoord. Plaats geen spaties in je antwoord!