Oppervlaktematen omzetten

Gebruik de tabel op een kladblad om de volgende oefeningen om te zetten.

Je schrijft enkel het getal op! Dus je plaatst de eenheid niet achter je antwoord.