Gehele getallen vermenigvuldigen en delen

Werk de volgende oefeningen uit en schrijf de opossing op.

Je schrijft geen tussenstappen op, enkel het juiste antwoord (=1 getal). Plaats geen spaties in je antwoord!