De waarde van een cijfer in een getal 2

Maak zelf de getallen.

Let op, grote getallen schrijf je per drie!
Let op voor de nullen en de volgorde!