Vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000

Bereken de volgende oefeningen.

Getallen groter dan 999 schrijf je per drie!