Vermenigvuldigen met en delen door 10, ...

Los de volgende oefeningen op.

Getallen groter dan 999 schrijf je per drie.