Vermenigvuldigen met natuurlijke getallen: cijferen

Los de volgende oefeningen op, op een kladblaadje door te cijferen.

Getallen groter dan 999 schrijf je per drie!