Kommagetallen vermenigvuldigen

Cijfer de volgende oefeningen op een kladblaadje.
Controleer daarna of je antwoord klopt.

LET OP VOOR DE KOMMA!