Kommagetallen afronden

Rond de volgende getallen af naar het dichstbijgelegen natuurlijk getal.

Getallen groter dan 999 schrijf je per drie.