De kommagetallen in de tabel

Splits elk getal, zoals in het voorbeeld. Plaats geen spatie in je antwoord!

23,4 => 2T+3E+4t