Getallendictee

Schrijf de volgende getallen op met cijfers.

Denk eraan om de getallen in groepjes van drie te schrijven.