Delen door 10, 100 en 1000

Los de volgende oefeningen op door het juiste antwoord aan te duiden.

  
Controleer je antwoord en probeer opnieuw als je verkeerd bent.