Afronden naar tientallen

Rond de volgende getallen af naar het dichtstbijgelegen tiental.

Getallen groter dan 999 schrijf je in groepjes van drie.