Oefeningen voor de leerlingen van 1 B

TRIMESTER 1

 

getallendictee

spelen met getallen

afronden naar tiental

afronden naar honderdtal

kommagetallen

kommagetallen afronden

kommagetallen rangschikken

De optelling: cijferen

waarde van een cijfer in een getal

waarde van een cijfer in een getal