Oefeningen voor de leerlingen van 1 B

TRIMESTER 2

 Vermenigvuldigen met natuurlijke getallen: cijferen

 Kommagetallen vermenigvuldigen

 Vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000

 Delen door 10, 100 en 1000

 

 De deling: cijferen

 

 De deling: tafels van grote getallen

 

vermenigvuldigen met en delen door 10...

 

 De deling van kommagetallen: cijferen